Sheraton Houston West
11191 Clay Road · Houston · Texas 77041 · USA · Phone: 281 501-4200